RINDAMIN GM

Kombinimi universal i lëndëve minerale-aktive

Për të arritur rendimente maksimale prodhimi, lopët kanë nevojë në çdo moment për një furnizim të balancuar me lëndë minerale dhe substanca aktive. RINDAMIN GM është një premiks i specializuar për racione me balancë optimale të raportit Ca:P.

RINDAMIN GM plotëson racionet ushqimore të balancuara me vitamina dhe mikroelemente dhe lëndë minerale për të mbështetur shëndetin dhe  fertilitetin e lopëve.

Qëllimi dhe efektet e produktit:

  • Cilësi maksimale e lëndëve minerale të idejuara veçanërisht për lopët në laktacion.
  • Përzgjedhje të garantuara të lëndëve të parë, për të siguruar një shije të shkëlqyer gjatë të ushqyerit.
  • Një premix i konceptuar për ushqimet voluminoze, me raporte të balancuara të Ca:P.
  • Substanca përbërse speciale për suportin maximal të shëndetit të lopëve.
  • Përmbajtje optimale e vitaminës E dhe selenit.
  • Përmbajtje me spektër të gjerë të lëndëve minerale, mikro-makroelemente dhe vitaminave.

Sasia e përdorimit:

100-250gr/lopë në ditë në varësi të rendimentit ditor të qumështit dhe periudhës së laktacionit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *