RINDAVIT VK

Premiks për periudhën e tharjes

 Veçoritë:

  • Prania e lartë e vitaminës E mbështet mbajtjen në nivel të ulët të qelizave somatike pas pjelljes.
  • Përmirëson cilësinë e kulloshtrës për viça të shëndetshëm.
  • Siguron balancë në përmbajtjen mineralo-vitaminoze, e cila eleminon/redukton mbetjen e plaçentës.
  • Raport optimal i Ca:P (0.8:1.0) ndikon në një profilaksi të etheve të qumështit (Pareza puerperale).
  • Përqindje e  lartë e viçave për  rritje të shëndetshme duke përmirësuar sistemin imunitar.
  • Plotësim optimal i nevojave për mikro-makroelementët esencial, sidomos prania e selenit.
  • I pajisur me vitamina A, të aftë për të mos u shpërbërë në rumen.

Përdorimi i produktit: 150 g\lopë në ditë gjatë 4 javëve të fundit të barrës

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *