SCHAUMANN Energy

Yndyra të mbrojtura për rendimente më të larta

Efektet e produktit:

  • Yndyrë e qëndrueshme në rumen për të rritur nivelin e energjisë
  • Nuk ka ndikim negativ tek bakteriet e rumenit
  • Tretshmëri e lartë e acideve yndyrore

r më shumë energji:

  • Komponentë yndyrorë me origjinë të pastër bimore.
  • Burim i pastër energjitik në racionin ushqimor, sidomos te lopët e qumështit me rendiment të lartë.
  • Ndikim pozitiv në riprodhim dhe shëndetin e kafshës.
  • Përmbajtja e acideve yndyrore me pikë shkrirje të lartë parandalon grumbullimin e formacioneve yndyrore, fakt që ndikon pozitivisht në rritjen e absorbimit.

Sasia në përdorim:

Eshtë e varur nga sasia e nevojshme të energjisë (MJ) në racionin total ushqimor dhe varion nga 200-800 gr për lopë në ditë.

SCHAUMANN Energy – Më shumë energji për rendimet fenomenal!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *