SCHAUMASIL TMR UNI

E qëndrueshme, higjenike dhe efikasitet e siguri e trefishtë për lopën

Stabilizimi i përzierjes ushqimore:

 • Parandalohet ngrohja e ushqimit
 • Lehtësohet puna në përgatitjen e ushqimit (mjafton 1 herë në ditë)
 • Përgatitja e ushqimit për disa ditë, për grupe të vogla si p.sh grupet e tharjes

Përmirësimi i higjenës në ushqim:

 • Eleminim/reduktim i ngarkesave toksike për lopën
 • Rritja e konsumit të ushqimit (deri në 1 kg lëndë e thatë në ditë)

Rritjen e furnizimit me energji nëpërmjet:

 • Përmbajtjes së glukozës (propilenglikol dhe propionatit)
 • Konsum të lartë ushqimi dhe përmirësim i lëndëve ushqyese
 • Stabilizim total i metabolizmit

Objektivat e përdorimit:

 • Profilaksi/terapi e ketozës (substanca glukogjene)
 • Përmirësim dhe qëndrueshmëri në  përzierje ushqimi- TMR

-Parandalohet ngrohja e racionit ushqimor në grazhdin e ushqimit

-Mbrohen lëndët ushqyese nga procesi i shpërbërjes

 • Stimulon konsumimin e ushqimit

-Përmirëson shijen e përzierjes totale ushqimore

-Ndikon në hapjen e oreksit

 • Eleminon-redukton potencialin negativ për qelizat e qumështit

-Rrit nivelin e sheqerit në gjak

-Përforcon fluksin e glukozës në gjendrën e gjirit

Përdorimi i produktit:

200-300 gr për lopë në ditë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *