SME BOVI TOP

Furnizim efikas me mikroelementë:

Përmbajtja me mikroelemente si bakër, zink dhe mangan në SME BOVI TOP janë 100% të lidhura organikisht dhe të krijuara për t’u bërë ballë shpërbërjeve në rumen. Edhe bashkëveprimi me elemente të tjerë si hekuri ose kalciumi, bashkëveprim i cili ndikon negativisht në konsum, reduktohet nëpërmjet lidhjes organike.

Sistem imunitar i fuqishëm:

Mbrojtja kundër stresit do të thotë mbrojtje kundër sëmundjeve infektive si mastit dhe infeksione të mitrës. Në veçanti kombinimi i vitaminës E me selen ndikon si një pastrues radikal dhe mbron qelizat e ndjeshme ndaj dëmtimeve, nëpërmjet plotësimit me vitaminë C dhe biotinë, ku përforcohet akoma më shumë efektshmëria.

Përmirësimi i  fertilitetit:

Fertiliteti e lopës ndikohet nga faktorë të shumtë. Të ushqyerit sipas rendimentit është një nga faktorët.

Lopët e shëndetëshme mbajnë qumësht:

Përdorimi i zinkut të lidhur organikisht dhe me mundësi të larta gjatë kombinimit me biotinën stimulon forcimin dhe stabilizimin e thundrave.

Përdorimi i produktit:

50 gr për lopë në ditë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *