BONVITAL TOP

Synimi i furnizimit me probiotik ekstra për derra

  • Përmban 1 x 1011 KBE BONVITAL për kilogram.
  • Nxit shëndetin e mikroflorës dhe përmirëson absorbimin e lëndëve ushqyese në traktin gastrointenstinal.
  • Kontribon  në  rritjen  e  sigurt, optimale  dhe  të  shëndetshme  të kafshës.
  • Mbi të gjitha BONVITAL TOP siguron që në situata stresuese si temperatura të larta, ndryshime klimaterike, mungesë e higjienës gjatë lindjes, gjatë shkëputjes, ndryshimit të stallës ose pranisë së lartë të infeksioneve, që mikroflora të jetë e ekuilibruar.
  • Është i përshtatshëm për të gjitha fazat e mbarështimit të derrit; në sektorin e dosave në prodhim është po aq i domosdoshëm si te ai i shkëputjes dhe i majmërisë përfundimtare.

Sasia e përdorimit të rekomanduar:

Gica: 0,5–1,0 %

Dosa në prodhim: 0,2–0,5 %

Derra majmërie: 0,5–1,0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *