OVITAL BR CV

Majmërimi i broilerit pa probleme – është e mundur?

Çdo rritës shpendi  për majmëri e ka të qartë që eksperienca, përkujdesja dhe puna e palodhur janë të domsdoshme për të patur një fitim në majmërinë e shpendit. Sukseset në stallë kërkojnë një punë të palodhur, dhe rezultatet e mira diktojnë në sfida të reja.

Ovital BR CV përmban:

Mikroelementë dhe përzierje vitaminike dhe aminoacide për fazën fillestare për rendiment të garantuar – një super ushqim lehtësisht i tretshëm. Ushqehet në 2 javët e parat të jetës së shpendit. Plotëson totalisht nevojat e një shpendi në majmëri nëpërmjet përbërësve të saj jetik.

Produkti jonë Ovital BR CV zë një pozicion udhëheqës në qarqet profesionale. Ai përbëhet nga komponentë të përzgjedhur me kujdes me disponueshmëri të lartë dhe të shijshëm.

Duke përdorur kombinime të përsosura dhe substanca aktive me vlera ushqimore të larta arrihet të krijohet një tretshmëri e lartë e garantuar.

Është mirë të dini që ka një partner për ju i cili është i besueshëm me njohuri të shëndosha në këtë sektor dhe me një përvojë të gjatë disa vjeçare në sektorin e të ushqyerit të shpendit i cila ju mbështet me këshillat e tij efektive.

Përdorimi i produktit:

2% e racionit ushqimor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *