OVITAL BR LH 2

Majmërimi i broilerit pa probleme – është e mundur?

Një produkt i garantuar dhe i sigurt, shumë i shijshëm dhe me një tretshmëri maksimale. Një premiks  i garantuar për fazën e dytë mbi 11- ditësh deri në therje.

Produkti jonë Ovital BR LH 2 zë një pozicion udhëheqës në qarqet profesionale. Ai përbëhet nga komponentë të përzgjedhur me kujdes me disponueshmëri të lartë dhe të shijshëm. Duke përdorur kombinime të përsosura dhe substanca aktive me vlera ushqimore të larta arrihet të krijohet një tretshmëri e lartë e garantuar.

Çdo rritës shpendi  për majmëri e ka të qartë që eksperienca, përkujdesja dhe puna e palodhur janë të domosdoshme për të patur një fitim në majmërinë e shpendit. Është mirë të dini që ka një partner për ju i cili është i besueshëm me njohuri të shëndosha në këtë sektor dhe me një përvojë të gjatë disa vjeçare në sektorin e të ushqyerit të shpendit i cili ju mbështet me këshillat e tij efektive.

Përdorimi i produktit:

2% e racionit ushqimor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *