OVITAL MM

Majmëri të gjelit të detit

Rruga e re drejt majmërisë së gjelit të detit

Linja e re e Ovital MM nga SCHAUMANN përbëhet nga premikse 4% me performancë të lartë të cilat përshtaten në të gjitha fazat e majmërisë së gjelit të detit. Me përdorimin e probiotikut BONVITAL përmirësohet në një mënyrë të natyrshme majmëria e shpendit gjel deti.

Përbërësit e produktit OVITAL MM janë projektuar enkas për racione ushqimore me përqindje të lartë në misër, sidomos në sektorin e aminoacideve. Produktet  Ovital MM përmbajnë gjithashtu natyrshëm të gjitha mikroelementet dhe vitaminat e nevojshme të cilat janë përshtatur për një majmëri intensive.

OVITAL MM  në majmëri do të thotë:

  • Kohë e shkurtër për majmërinë
  • Kosto e ulët në ushqim
  • Rendimente maksimale në karkasë (peshë e therur)
  • Humbje të pakta

Përdorimi i produktit:

4% e racionit ushqimor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *