SCHAUMA MYCO

Ushqim plotësues për të gjitha kategoritë

Efektshmëria e produktit:

  • Schauma MYCO përmban substanca të përzgjedhura të cilat lidhin mykotoksinat në zorrët e holla, duke e ndaluar absorbimin e këtyre metabolitëve toksik.
  • Vetitë fiziko-kimike  të  Schauma  MYCO  pengojnë që lëndët ushqyese të tjera si (vitaminat dhe aminoacidet) të mos lidhen.
  • Për shkak të përmbajtjes të lartë të vitaminës E dhe substancave të tjera të veçanta, nxitet një system imun dhe një mikroflorë e shëndetshme.
  • Shëndeti  dhe  ecuria  e  kafshëve  do  të  ketë  një  përmirësim  të ndjeshëm.

Përdorimi i produktit:

Në probleme me ushqimet me përmbajtje të myqeve fusarium, në kushte jo të mira magazinimi.

Në kafshët e remontit rekomandohet përdorimi i vazhdueshem i Schauma MYCO si masë parandaluese.

Sasia dhe rekomandimi në përdorim:

Derra/Shpendë Lopë qumështi Viça majmërie
Parandaluese: 0,2 %  në koncetrat 60  gr/ditë 30 gr/ditë
Kontaminim:

 

0,4 % në koncentrat 100 gr/ditë 60 gr/ditë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *