RINDAMAST UNI

Premiks i garantuar për çdo fazë të majmërisë së viçave

  • Me një përmbajtje në nivele më të larta të vitaminave dhe mikroelementeve
  • Vitamina B-kompleks me biotinë dhe niacinë
  • Përmban selen të sapunifikuar 

      Efektet:

  • Konsumi i lartë
  • Metabolizim i balancuar në rumen
  • Shtesa të larta ditore
  • Konvertim i mirë i ushqimit në peshë

Përdorimi i produktit:

125 g për kafshë në ditë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *