SCHAUMALAC Z 10 OMEGA

… përbërës proteinik për dosa në barsmëri dhe laktacion

  • I mirëbalancuar, furnizim i nevojshëm sipas kërkesës proteinike
  • Burime proteinike cilësore (miell peshku, bërsi soje, farë liri i presuar)
  • Komponent dietik (fara liri, maja)

Rendimente maksimale të riprodhimit mund të arrihen vetëm në dosa të cilat gëzojnë një shëndet optimal.  SCHAUMALAC Z 10 OMEGA është produkti ideal për të krijuar një koncept të ushqyeri të mirëbalancuar, për të përballuar gjenetikën e përmirësuar  të dosës në prodhim:

  • Rrit konsumin e ushqimit, sidomos mbas pjelljes
  • Përmirëson konsistencën e jashtëqitjes
  • Prodhimtari të lartë të qumështit të gjirit
  • Efekt pozitiv të afshit dhe fekondimit

Përdorimi i produktit:

Dosat barrëse: 8%

Dosat në laktacion: 10%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *