SCHAUMANN ZIEGENPROFI

Për rendimente maksimale tek dhitë në laktacion

Premiksi i kompanisë Schaumann, SCHAUMANN ZIEGENPROFI dallohet për vetitë e tij të mëposhtme:

  • Shije optimale të produktit
  • Konsum i lartë
  • Stabilizon metabolizmin
  • Premiks me përmbajtje bakri
  • Përmbajtje të lartë në vitaminë A, D3 dhe E
  • Mineralizim të koordinuar të produktit
  • I përshtatshëm edhe për fermat
  Përzierja  I Përzierja II BIO
Elb , Grurë, Tërshërë 37% 67%
Misër 30%
Sojë 44% 15%
Bizele 15%
Bërsi  panxhari 15%
Himë 15%
SCHAUMANN ZIEGENPROFI 3% 3%

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *