Acidet e reja SCHAUMANN për të ushqyerin e kafshëve

Zhvillimet mbi konceptin më të ri mbi acidet e SCHAUMANN u zhvilluan duke marrë parasysh njohuritë më të fundit shkencore në të ushqyerit e kafshëve dhe konservimin e ushqimit. Falë  fabrikës  së  prodhimit  të  acideve  Schaumann,  u bë  e  mundur  të realizohej një pëzierje acidesh të përmirësuar.

Rëndësi e veçantë iu kushtua kujdesit të shëndetit të klientit dhe pranimit të këtyre produkteve nga kafshët. Në këtë mënyrë kemi një gamë të gjerë produktesh acide ushqimore në formë bufer, që mund të përdoren lehtësisht.

Larmia e acideve SCHAUMANN karakterizohet nga mënyra e gjerë e aplikimeve në linjën e derrit, gjedhit dhe shpendarisë si dhe nga mënyra e larmishme e përdorimit, në ushqim të thatë, për higjienën e ushqimit të lëngshëm, në linjat e ujit të pijshëm ose në aplikimin e konservimit të lëndëve të para (misër,grurë etj).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *