BONSILAZH MAIS

I jashtëzakonshëm për një sukses të garantuar në silazhimin e misrit

Përbërja:

 • L. plantarum
 • P. pentosaceus
 • L. buchneri
 • min. 2,5* 101 bakterie laktike /g BONSILAGE MAIS

I specializuar për proceset e silazhimit të misrit dhe foragjereve me bimë të plota, me kombinacion perfekt të bakterieve laktike, acidit acetik dhe propilenglikol.

 • Garanton tretshmëri të përmirësuar të racionit ushqimor
 • Rrit ndjeshëm stabilitetin aerob në sipërfaqet e depozitave të silazhit.
 • Përmirëson tretshmërinë dhe densitetin energjik të lëndës ushqyese.
  Rezultatet testuese vërtetuan një rritje të energjisë
  me 0,27 MJ NEL/kg lëndë e thatë.

Aplikimi:

 • Dozimi: 1g BONSILAGE MAIS/ 1 ton masë për silazhim- 1 dozë përdoret për silazhimin e 100 tonëve.
 • Silazh misri: 28-35 % lëndë e thatë
 • Foragjere me bimë të plota: 30-40 % lëndë e thatë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *