BONSILAZH PLUS

Plusi në stabilitet dhe energji

Përbëhet nga bakterie (homo dhe heterofermentative) të acidit laktik për gamën e mesme/të lartë të lëndës së thatë.

Përbërja:

 • plantarum
  • Pentosaceus
 • rhamnosus
 • brevis
 • buchner

Karakteristika:

 • 1 * 101 bakterie laktike /g BONSILAGE PLUS
 • Përmirëson tretshmërinë si rezultat jep densitet më të lartë të energjisë.
 • Kontrollon formimin e acidit acetik duke zvogëluar problemet e rritjes se temperaturave.
 • Cilësi më të mirë të proteinave të papërpunuara
 • Realizon fermentim të acideve te ushqimet me masë të thatë të lartë.

Aplikimi:

1 g PLUS BONSILAGE/ ton materialit të siguruar – 1 dozë e mjaftueshme për të trajtuar 50 ton

Fushat e përdorimit:

Bar, tërfil, jonxhë, loliume, lëndë e thatë 28-45%

Minimumi i magazinimit:
6-8 javë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *