Majmëri e sukseshme e derrave me SCHAUMALAC

Rruga e re drejt majmërisë!

Linja e re e SCHAUMALAC nga SCHAUMANN përbëhet nga premikse 3% me performancë të lartë, të cilat përshtaten në të gjitha fazat e majmërisë. Me përdorimin e probiotikut BONVITAL përmirësohet në një mënyrë të natyrshme majmëria e derrit. Përbërësit e produktit SCHAUMALAC janë projektuar  për racione ushqimore me përqindje të lartë në misër sidomos në sektorin e aminoacideve.

SCHAUMALAC në majmëri do të thotë:

  • Kohë e shkurtër për majmërinë
  • Kosto të ulët në ushqim
  • Rendimente maksimale në karkasë (peshë e therur-rreze mishi)
  • Humbje të pakta

SCHAUMALAC VM 80 / VM 80 M

Premiks për paramajmëri intensive.

Sasia e përdorimit: 3 %

SCHAUMALAC M 70 / M 70 M

Premiks për një shtesë maksimale në paramajmëri dhe majmëri.

Sasia e përdorimit: 3 %

SCHAUMALAC M 55 / M 55 M

Premiks për paramajmëri dhe majmëri përfundimtare për raca hibride.

Sasia e përdorimit: 3 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *