Mbarështim i suksesshëm i gicave me produktet SCHAUMALAC

Mënyrë e re për të ushqyerit e gicave!

Të gjitha produktet SCHAUMALAC F për kategoritë e gicave që janë të pasuruara me probiotikun BONVITAL, sjellin një furnizim optimal të gicave direkt pas fazës së mëmëzimit. Të pajisura me të gjitha lëndët kryesore për rendimente optimale dhe të sigurta në fazën e shkëputjes.

Grupi i produkteve SCHAUMALAC, për kategorinë gica përmban natyrisht të gjitha vitaminat dhe mikroelementët esenciale të kërkuara dhe të nevojshme gjithashtu kanë një aromantizues intensiv për të rritur pranimin dhe konsumin e ushqimit dhe me një kompleks të veçantë acidesh të cilat ndikojnë pozitivisht në rritjen e konsumit dhe asimilimit të ushqimit.

Produktet SCHAUMALAC janë mbresëlënse në rritjen e gicit sepse:

  • Ka konsum dhe asimilim të përkryer të ushqimit
  • Rendimente të lartë në shtim peshe në të gjitha kategoritë
  • Siguri e plotë në fazën e shkëputjes
  • Kursim në kohë dhe në vlerë monetare
  • Gica vital të shëndetshëm dhe një rritje e balancuar

SCHAUMALAC M 100 M

Premiks për siguri maksimale në fazën e rritjes

SCHAUMALAC F 80 M

Mënyra më e re për të ushqyerit optimal

Sasia e përdorimit: 3 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *