MILLAPHOS Z

Produkt themelor për mbarështimin e deleve në laktacion

Karakteristikat:

  • Mikro-makroelemente
  • Selen
  • Vitaminat A, D3 dhe E

Efektet:

  • Kujdesi optimal i mbarështimit të deleve
  • Fertilitet i përmirësuar
  • Performancë më e lartë e qumështit

Përdorimi i produktit:

30-50 gr për kafshë në ditë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *