RINDAVITAL VK C PLUS ATG

Është produkt special për periudhën tranzitore të barsmërisë-pjelljes:

Me fundin e periudhës së barsmërisë dhe me fillimin e periudhës së laktacionit, lopët me rendimente të larta kanë një bilanc negativ të energjisë.

Përbërja e veçantë e RINDAVITAL VK C PLUS me Carnitin, të mbrojtura për terrenin mikrobik në rumen, krijon kushte optimale të metabolizmit dhe përmirëson ndjeshëm rendimentin dhe  fertilitetin e lopëve të qumështit.

Veçoritë:

 • Përmirëson furnizimin me energji për funksionim normal të mëlçisë.
 • Parandalon furnizimin e tepërt me acide yndyrore nga rezervatdhjamore të
 • Konverton shpejt acidet yndyrore (me prejardhje nga depozitat dhjamore -trupore) në mëlçi
 • Detoksifikon metabolizmin ketonik nëpërmjet eleminimit, kjo që në hapate para të ketozës nëpërmjet urinës.

Rezultatet:

 • Konsumim të shpejtë dhe të lartë të ushqimit menjëherë mbas procesit të pjelljes.
 • Viça të fortë dhe vital
 • Rendimente më të larta si për lopët po ashtu dhe për mëshqerrat
 • Rendiment qumështi të qëndrueshme
 • Ulet dukshëm rreziku i ketozës
 • Fertilitet dhe barsmëri e garantuar

Përdorimi i produktit:

 • Përgjatë periudhës së tranzicionit:

Faza 1 e periudhës së tharjes (6 javë): 100 g/kafshë në ditë
Faza 2 e periudhës së tharjes (3 javë para pjelljes): 200 g/kafshë në ditë

 • Mbas pjelljes:
  100 g/kafshë në ditë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *