SCHAUMACID A GRANULAT

Siguri dhe performancë aktive  e gicave, dosave dhe e shpendëve.

  • Mbështet aktivitetin e enzimave tretëse. Nga ky fakt përmirësohet tretja e proteinave dhe e aminoacideve dhe përveç kësaj rritet disponueshmëria e përbërësve mineral dhe mikroelementëve.
  • Reduktohet stresi në metabolizëm i shkaktuar përmes një sasie të vogël të produkteve bakteriale metabolike të tilla si amoniaku. Në të kundërt këto produkte duhen neutralizuar dhe shkarkuar(duke përdorur energjinë).
  • Përmirëson statusin shëndetsor të kafshëve, stabilizon sistemin tretës dhe përmirëson performancën përmes furnizimit me energji dhe lëndë ushqyese.
  • Acidi formik së bashku me acidin laktik është shumë efiçent dhe aktiv në tretje. Përdorimi i acidit sorbik përforcon efektin antimikrobial të SCHAUMACID A Granulat për hapësirë të gjerë të p Prej kësaj arrihet një ndalim i suksesshëm i bakteries E. Coli në një vlerë pH deri në 7.
  • Përmes një hartimi special arrihet edhe një përqindje e ulët e avullimit. Përdorimi i acidit nuk është i dëmshëm dhe nuk ka ndikim tek punëtorët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *