SCHAUMACID DRINK

Higjenë efektive e ujit të pijshëm

Në sistemin tretës   të kafshëve nga natyra janë të pranishme lloje të ndryshme të bakterieve. Tek një kafshë e shëndetshme ka një ekuilibër midis bakterieve, kështu që numri i bakterieve patogjene është i kufizuar. Nëse  ky  ekuilibër  prishet si p.sh  nga  faktori stres, atëherë  mund të shkaktohet një diare infektive. Pasoja është përkeqësimi i rezultateve të prodhimit.

Përdorimi i SCHAUMACID DRINK  kontribuon në stabilizimin e ekuilibrit të mikroflorës bakteriale në traktin e sistemit tretës.

Karakteristikat:

  • Kombinim  i  acideve  unike  të  ndryshëm me spektër të gjerë
  • Mbështetja bakterieve pozitive në zorrë mundëson shtesa peshe më të larta ditore dhe një konvertim ushqimi më efikas.
  • Përmes  një  vlere  të  ulët  të  pH  është reduktuar rritja e  bakterieve negative siç është E. Coli.
  • Një rënie edhe më e shpejtë e pH ndihmon në përmirësimin e higjenës së ujit.
  • Një aplikim më i sigurt dhe më i shpejtë për shkak të shkallës së ulët të avullimit dhe mospranisë së gërryerjes.

rdorimi i produktit:

Mund të përdoret tek derrat dhe tek shpendët:

Shpendët: 0,05-0,2%

Gicat: 0,2-0,4%

Derra në fazën e majmërisë dhe dosa: 0,2%

Në situata stresi: deri në 0,4%

Informacione të mëtejshme:

SCHAUMACID DRINK mund të përdoret në mënyrë të vazhdueshme ose  në intervale kohore prej 6 orësh në ditë. Nëse përdoren medikamente ose vaksina ndaloni përdorimin e SCHAUMAACID DRINK në ujë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *