SCHAUMACID MONO GRANULAT

Suplement ushqimor plotësues për derra

Efekti i SCHAUMACID MONO GRANULAT:

SCHAUMACID MONO GRANULAT është një kombinim efektiv i acidit formik, acidi laktik, acid propionik, acid citrik, acid sorbik si dhe i acideve yndyrore të mesme.

Si rezultat i këtij kombinim të balancuar të acideve të shkurtër dhe të mesëm yndyrorë bllokohen dhe rregullohen bakteret gram-pozitive dhe gram-negative.

SCHAUMACID MONO GRANULAT me acide të mesme yndyrore (MCFA’s)

Acidet yndyrore të mesme, janë pjesë e yndyrnave të ndryshme natyrale. Këtu llogariten edhe acidet yndyrore, me një gjatësi të zinxhirit prej 6 deri 12  atome C.

MCFA parandalojnë rritjen e bakterieve gram-negative dhe gram- pozitive siç janë:

  • Clostridium perfringens
  • Streptococcus spp.
  • Staphylococcus spp.

SCHAUMACID MONO GRANULAT–për një efekt optimal në 3 fusha përdorimi:

  • Forcimi i barrierave antimikrobike
  • Stabilizimi i tretjes
  • Sigurimi dhe rritja e performancës
  • Derra për therje
  • Gica

Doza:

SCHAUMACID PROTECT GRANULAT
Gica

Dosa barrëse

Dosa në periudhën e gjirit

Derra në fazën e majmërisë

0,5 – 1,0 %

0,3 – 0,6 %

0,5 – 0,7 %

0,3 – 0,6 %

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *