SCHAUMALAC ZL 60

Premiks për dosa në laktacion

Kombinimi i tre aminoacideve Lysin, Methionin dhe Threonin përkrah qëllimisht prodhimin e qumështit. Një përmbajtje e lartë e vitaminave  forcon sistemin imunitar. Me një kombinin të tillë arrihet një prodhimtari qumështi e lartë, humbje në peshë minimale, nivel i lartë i  fertilitetit dhe garanci e jetëgjatësise për dosën.

Sasia e përdorimit: 3,5 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *