SCHAUMALAC ZT 40

Premiks për dosa barrëse

Përmbajtja e lartë e lizinës përkrah zhvillimin e dosës dhe rrit rezervat e proteinës tek dosa. Përshtatja në përbërjen e lëndëve minerale lehtëson metabolizmin tek dosat barrëse. Përbërja me vitamina është përshtatur qëllimisht për zhvillimin optimal të fetusit.

Sasia e përdorimit: 3 %

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *