SCHAUMAPHOS F-VM90 CV

Rruga e re drejt majmërisë!

Linja e re e SCHAUMAPHOS  nga SCHAUMANN me produktin SCHAUMAPHOS F-VM90 CV  përbëhet nga premikse 4% me performancë të lartë, të cilat përshtaten në të gjitha fazat e majmërisë. Me përdorimin e probiotikut BONVITAL dhe me CERAVITAL përmirësohet në një mënyrë të natyrshme paramajmëria e derrit. Përbërësit e produktit SCHAUMAPHOS janë projektuar për racione ushqimore me përqindje të lartë në misër sidomos në sektorin e aminoacideve.

SCHAUMALAC në majmëri do të thotë:

  • Kohë e shkurtër për majmërinë
  • Kosto të ulët në ushqim
  • Rendimente maksimale në karkasë (peshë e therur-rreze mishi)
  • Humbje të pakta

SCHAUMAPHOS F -VM 90 CV

Premiks për paramajmëri intensive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *