Komplekse Blegtorale

Schauer Agrotronic

Motoja jonë tradicionale është: “Gjithmonë një ide përpara”. Pavarësisht se ku ndodheni, ne jemi atje për t’ju ofruar koncepte efikase planifikimi dhe aplikimi të suksesshëm për projektet tuaja për derrat, gjedhin dhe kuajt. Me ne ju merrni ide gjithëpërfshirëse për fermën tuaj, për t’u bërë një nga bizneset më të mira të prodhimit të kafshëve. Ne synojmë për një koncept bazuar në objektivin tuaj të prodhimit, duke përfshirë të gjitha burimet tuaja të nevojshme dhe përshkrimin e procesit zooteknik.

Zgjidhje: sisteme të përsosura blegtorale.

  • Derra: sistemet e të ushqyerit, teknologjia e heqjes së plehut organik dhe llumit, sistemet e stallave të derrave, NatureLine dhe mirëqenia e kafshëve, kontrolli i klimës në stallat e derrave, përhapja dhe shpërndarja automatike e kashtës, softueri i ushqyerjes.
  • Gjedhë: sistemet e komplekseve blegtorale, të ushqyerit e gjedhëve, teknologjia e heqjes së plehut organik dhe llumit, klima në stallë, sistemi i shtretërve.
  • Pajisjet e komplekseve blegtorale të deleve dhe dhive, pajisjet e komplekseve blegtorale të kuajve, Spotmix për mbarështimin e peshqve.

Big Dutchman

Ne planifikojmë dhe realizojmë sisteme ushqimi dhe pajisje për komplekset blegtorale moderne në sektorin e derrave dhe shpendëve. Ne ju ofrojmë zgjidhje praktike, ekonomike dhe miqësore me mjedisin, të gjitha të përshtatura për kërkesat e së ardhmes. Ne jemi një nga liderët më të mëdhenj të tregut në të gjithë industrinë në Shqipëri. Inovacionet tona kanë patur ndikim të konsiderueshëm në menaxhimin e blegtorisë dhe ne do të vazhdojmë ta bëjmë këtë.

Produkte:

Pajisje në sektorin e brojlerave dhe derrave, gjelave të detit, rosave, sisteme menaxhimi për mbarështuesit e brojlerave, shpendëve, sisteme kontrolli të klimës, ndriçim për komplekset blegtorale për çdo kategori, furnizimi me energji elektrike, impiante të ruajtjes së ushqimit/konvejerë, BFN fusion (platformë softuerike e cila bashkon të gjitha të dhënat e gjeneruara nga ferma).

DeLaval

Ne jemi furnizuesi më i madh i zgjidhjeve në sektorin e prodhimit të qumështit. Në thelb të asaj që ne ofrojmë është rezultati i fokusuar në gjetjen e mënyrave për të ndihmuar fermerët e qumështit që të ofrojnë më shumë qumësht me cilësi më të mirë nga lopë më të shëndetshme, pa asnjë vështirësi për një jetesë të shëndetshme. Sisteme dhe pajisje të mjeljes, sisteme të të ushqyerit dhe komoditet.

Products:

  • Produkte esenciale të mjeljes: pajisjet e dhomës së mjeljes, filtra qumështi, tuba etj.
  • Komoditeti i lopës: kapëse, matrikuj, furça për lopët, shtretër, kova ushqimi, bibirona dhe ngrohës qumështi, pirëse uji etj.