Higjiena

Calvatis

Ne u ofrojmë klientëve tanë produkte cilësore unike dhe koncepte të higjienës. Sigurimi i shëndetit të kafshëve në stalla është një pjesë thelbësore e procesit të prodhimit bujqësor të ndjeshëm ndaj higjienës. Higjiena e pamjaftueshme rrezikon kafshët dhe ndikon në suksesin e proceseve të punës. Prandaj, kryerja e rregullt e pastrimit dhe dezinfektimit është e detyrueshme në blegtorinë moderne.

Products

  • Detergjentë & dezinfektues për shpendë
  • Fermat e derrave, fermat e gjedhëve, pastrimi me shkumë
  • Trajtim i ujit, sisteme të pastrimit të qumështit etj.