Teknologji të Therjes

Voran

Ne ofrojmë zgjidhje për optimizimin e cilësisë dhe jetëgjatësisë së mishit. Këto zgjidhje janë rezultat i projektimit të qëndrueshëm të impiantit, përzgjedhjes së pajisjeve, praktikës dhe proceseve higjienike.

Produkte:

  • Makina për therjen e kafshëve
  • Robotikë e nivelit të lartë (robotika/automatizimi po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm në fushën e therjes, prerjes dhe përpunimit të mishit).
  • sisteme të kontrollit të thertores (transport automatik dhe të sinkronizuar të produkteve të mishit)
  • sisteme të ftohjes, transportues, sisteme të prerjes së mishit etj.

Banss

Ne si Austria Praemix, përfaqësojmë një nga furnizuesit më të mëdhenj të pajisjeve të thertoreve, në tregun shqiptar. Partneri ynë BANS prej më shumë se 28 vitesh është prodhues i pajisjeve për therjen e derrave, deleve, gjedheve dhe kuajve në mbarë botën. Banss Austria është një nga kompanitë kryesore europiane të sistemeve automatike të transportit të karkasave në dhomat e ftohjes, heqjen e kockave me ane te sistemeve automatike te kontrollit.

Sektorët

  • Therje e derrave
  • Therje e gjedhëve
  • Therje e deleve